MINE

Behandlinger

MIN TERAPEUTISKE

Filosofi

Metaforisk ser jeg terapi, som en rejse mod et landskab, der kan være ukendt, farbart, afsporet, truet eller med nye bjergtoppe, bakkedale eller bare ud af den lige landevej.

Jeg vil med nysgerrighed, sammen med dig undersøge de bekymringer, fastlåsninger eller begrænsninger du møder i dit landskab og for en tid vil jeg følge dig på din rejse. Terapien kan føre dig på sporet og give dig en umådelig indsigt i egne ressourcer, og potentialer.

På rejsen med dig, ad din vej – ind i, at se på dit landskab, vil jeg støtte dig i at kunne rumme og møde det, der er. Jeg vil støtte dig i din værdighed og se tilbage på det, der var, uden, at du gør dig selv forkert. Den terapeutiske rejse kan føre dig ind i nye forståelser af din egen og andres betydning og værdi.

Terapi handler kort sagt om, at du har ret til at blive set, mødt og forstået, og det vil give dig mulighed for langt nemmere at tage din skygge i hånden og møde dig selv mere bevidst og nænsomt på din videre vej.

BEHANDLING

Individuel terapi

Terapien handler om at bevidstgøre dine ressourcer, samt støtte dig i oplevelsen af handlekraft, således at du ikke oplever at ”ligge under” for dine midlertidige udfordringer eller begrænsninger.

BEHANDLING

Traumeterapi

Jeg arbejder med chok og traumer på en nænsom og ressourceopbyggende måde. Dette ved at inddrage dine kropsreaktioner og bygge ressourcer op, samt reducere mentale og fysiske stresstilstande, udbrændthed og angst.

BEHANDLING

Somatisk psykoterapi

I Somatisk psykoterapi tager jeg udgangspunkt i din kropsreaktioner og hvordan de spiller ind på dit følelsesliv og dine valg. Jeg vil støtte dig i opnå bedre kropslig og mental balance.

BEHANDLING

Gruppeterapi

Gruppeterapi er for dig der gerne vil kunne spejle dig i andre. Samhørighed og værdighed er essentielle begreber i en gruppeterapi. At du har værdi i dig selv og værdi for andre, at du har ret til at være dig, at du oplever dig genkendt og forstået fra de andre.

BEHANDLING

Prolonged exposure

Er en kognitiv amerikansk metode, hvor der forskningsmæssigt er gode resultater. Prolonged exposure terapi er traumeterapi, hvor du vil bearbejde et enkelt eller flere af dine traumer.

BEHANDLING

Diagnoser

Behandling og forebyggelse af diagnoser handler om, at du får indsigt i dine nuværende udfordringer og hvordan du bedst kan hjælpe dig selv. Jeg vil sammen med dig undersøge dine mønstre og støtte dig i at finde en balance mellem krav, ressourcer og nye handlemuligheder.

Den måde du lever dit liv på har indflydelse på hvordan din krop og dit psykiske velbefindende har det.

BEHANDLING

Forebyggende samtaler med de nærmeste

Det er for mange vigtigt at have deres nærmeste med på sidelinjen under en terapeutisk proces og det kan være en lettelse at dele i det omfang du har brug for. Dine nærmeste kan støtte dig og have stor betydning for dig i din egen proces og de kan selv få en bedre forståelse og indsigt.